29 czerwca 2017

Czwartek, XII Tydzień zwykły
Rok A, I

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wydarzyło się...

• papież Leon XIII wydał encyklikę Diuturnum illud o pochodzeniu władzy cywilnej (1881 r.)

• papież Pius X ogłosił konstytucję apostolską Sapienti consilio wprowadzającą reformę Kurii Rzymskiej (1908 r.)

• abp Michael von Faulhaber wyświęcił na kapłanów Josepha Ratzingera i jego starszego brata Georga (1951 r.)

• inauguracja Roku Jubileuszowego św. Pawła, ogłoszonego przez Benedykta XVI (2008 r.)