15 lipca 2020

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Św. Piotr i Paweł

PATRONI: Piotr: sprzedawców ryb, rybaków, szewców, wytwórców kluczy, żniwiarzy, zegarmistrzów i portierów. Paweł: teologów i prasy katolickiej.

IMIONA: Piotr – pochodzenia łacińskiego, znaczy „skała, opoka”. Paweł – pochodzenia łacińskiego, znaczy „niskiego wzrostu”. Szymon, zwany Piotrem, głosząc Ewangelię dotarł do Rzymu, gdzie poniósł śmierć za czasów Nerona, między 64 a 67 rokiem. Według tradycji został ukrzyżowany głową w dół.

Paweł, początkowo brał udział w prześladowaniach chrześcijan, ale po nawróceniu, zaczął głosić Ewangelię, zakładał liczne wspólnoty. Aresztowany, mieszkał w Rzymie przez trzy lata. Tam też został stracony za czasów Nerona, około 65 roku.