30 czerwca 2017

Piątek, XII Tydzień zwykły
Rok A, I

Wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników św. Kościoła Rzymskiego

Wydarzyło się...

• papież Pius VII wydał bullę Ex imposita Nobis wprowadzającą nowy podział administracyjny Kościoła katolickiego w Królestwie Polskim (1818 r.)

• papież Paweł VI odczytał na placu św. Piotra Wyznanie wiary Ludu Bożego (1968 r.)