13 listopada 2021

Sobota, XXXII Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski