15 sierpnia 2020

Sobota, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Św. Wigiliusz

PATRON: kopalń, diecezji Bolzano-Bressanone, Trydentu, Tyrolu.

IMIĘ: pochodzi z łaciny i znaczy „czuwający”. Działał na rzecz ewangelizacji dolin alpejskich, był biskupem Trydentu na przełomie IV i V wieku.

Nawiązał kontakt ze Świętym Ambrożym z Mediolanu, który posłał mu z pomocą misjonarzy Martyriusza, Syzyniusza i Aleksandra. Najtrudniejszą misją, z jaką Wigiliusz musiał się zmierzyć, była ewangelizacja ludności w Val Rendena, która nie przyjęła słowa przez niego głoszonego i zabiła go, jak chce tradycja, jego własnymi chodakami.

Jest przedstawiany w szatach biskupich, może mieć w ręku drewniane chodaki.