23 lipca 2021

Piątek, XVI Tydzień zwykły
Rok B, I

Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy

Wydarzyło się...

• rozpoczął się Sobór w Bazylei (1431 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Przyjaźń społeczna. Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.