7 stycznia 2022

Piątek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim
Rok C, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera


Wydarzyło się...

• Jan Paweł II powołał metropolię hamburską (1995 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

O wychowanie do braterstwa:
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.