8 stycznia 2022

Sobota, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim
Rok C, II

Dzień Powszedni


Wydarzyło się...

• ur. Maksymilian Maria Kolbe , polski franciszkanin, filozof, męczennik, święty (1894 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

O wychowanie do braterstwa:
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.