12 października 2021

Wtorek,
Rok B, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera

Wydarzyło się...

• uwięziony przez władze komunistyczne prymas Polski kard. Stefan Wyszyński został przeniesiony z Rywałdu do Stoczka Klasztornego (1953 r.)

• w Rio de Janeiro odsłonięto pomnik Chrystusa Odkupiciela (1931 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Uczniowie misjonarze. Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.