3 lipca 2021

Sobota, XIII Tydzień zwykły
Rok B, I

Święto św. Tomasza, apostoła

Wydarzyło się...

• w katedrze lubelskiej doszło do "cudu lubelskiego" (1949 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Przyjaźń społeczna. Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.