2 lipca 2021

Piątek, XIII Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Wydarzyło się...

• w Wilnie kard. Aleksander Kakowski koronował obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej (1927 r.)

• Jan Paweł II kanonizował w Koszycach na Słowacji trzech męczenników koszyckich (1995 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Przyjaźń społeczna. Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.