14 czerwca 2020

Niedziela, XI Tydzień zwykły
Rok A, II

Jedenasta Niedziela zwykła