15 czerwca 2020

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni