15 kwietnia 2019

Poniedziałek, Wielki Tydzień
Rok C, I

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia