16 kwietnia 2019

Wtorek, Wielki Tydzień
Rok C, I

Wtorek Wielkiego Tygodnia