30 grudnia 2018

Niedziela, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rok C, I

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Wydarzyło się...

• papież Pius VI ogłosił encyklikę Christi Ecclesiae regendae mundus, dotyczącą sposobu wyboru jego następcy (1797 r.)

• papież Pius XI erygował diecezję gdańską (1925 r.)

• Karol Wojtyła został mianowany na abp. metropolitę krakowskiego (1963 r.)

Franciszek Macharski został mianowany na arcybiskupa metropolitę krakowskiego (1978 r.)

• Jan Paweł II wydał encyklikę Sollicitudo rei socialis (1987 r.)

• Jan Paweł II podpisał adhortację Christifideles Laici (1988 r.)

• Izrael i Watykan nawiązały stosunki dyplomatyczne (1993 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią.