18 listopada 2019

Poniedziałek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Rodzino Święta, opieki Twej trzeba

Rodzino Święta, opieki Twej trzeba
By domostw naszych strzegła łaska nieba!
Boga-Rodzico, potężna modłami,
Zlituj się, zlituj nad ziemi synami.

2. Józefie święty, w Bożym świętym gronie,
Opieka Twoja potrzebna, Patronie
Dla rodzin ziemi, aby w zgodzie żyły,
By wierne Bogu, Kościołowi były.