28 lutego 2020

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Piątek po Popielcu

Rodzino Święta, opieki Twej trzeba

Rodzino Święta, opieki Twej trzeba
By domostw naszych strzegła łaska nieba!
Boga-Rodzico, potężna modłami,
Zlituj się, zlituj nad ziemi synami.

2. Józefie święty, w Bożym świętym gronie,
Opieka Twoja potrzebna, Patronie
Dla rodzin ziemi, aby w zgodzie żyły,
By wierne Bogu, Kościołowi były.