18 listopada 2019

Poniedziałek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Rodzino Święta, wśród rodzin jedyna

1. Rodzino święta, wśród rodzin jedyna,
Cnoty wszystkimi pobłogosławiona;
Tyś godną była Boga mieć za Syna,
Tyś naszych rodzin przykład i obrona. 2x

2. Maryjo Matko, w łaski przebogata,
Bądź naszym matkom wzorem i ostoją.
Niech pomoc Twoja życie im przeplata,
Niech w Twoim sercu smutki swe ukoją! 2x

3. Józefie święty, mężu sprawiedliwy,
Którego Bóg sam ojcem Swoim zowie,
Spraw to, ach spraw to opiekunie tkliwy,
By Twym przykładem jaśnieli ojcowie. 2x

4. O Jezu Dziecię, Synu Boga prawy!
Niech wzór Twój w naszych rodzinach zagości,
Niech dziatwa pod Twym spojrzeniem łaskawym
Urasta w latach, łasce i mądrości! 2x

5. I niech Twój przykład, o Rodzino święta,
Porwie za sobą i polskie rodziny,
Na Boskie prawa każdy niech pamięta,
A Ty, o Jezu, zawsze chciej być z nimi!