20 maja 2018

Niedziela, VII Tydzień zwykły
Rok B, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Wydarzyło się...

• Otwarto Sobór nicejski I na którym m.in. potępiono arianizm, uchwalono nicejskie wyznanie wiary i rozstrzygnięto spór o datę świąt Wielkanocy (325 r.)

• Jan Paweł II powołał Papieską Radę ds. Kultury (1982 r.)