30 września 2017

Sobota, XXV Tydzień zwykły
Rok A, I

Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Wydarzyło się...

• ukonstytuowała się diecezja kielecka (1807 r.)

• papież Pius XII ogłosił encyklikę Divino afflante Spiritu (1943 r.)

• w Nysie odbyła się uroczystość beatyfikacyjna Marii Merkert , założycielki zgromadzenia sióstr św. Elżbiety (2007 r.)