29 września 2017

Piątek, XXV Tydzień zwykły
Rok A, I

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Wydarzyło się...

• papież Pius IX przywrócił zlikwidowaną w XVI wieku katolicką administrację kościelną w Wielkiej Brytanii (1850 r.)

• Jan Paweł II jako pierwszy papież przybył z wizytą do Irlandii (1979 r.)