1 grudnia 2020

Wtorek, I Tydzień Adwentu
Rok B, I

Dzień Powszedni

Nie zapomnij!

Święci Archaniołowie Michał, Gabriel, Rafał

Archanioł Michał PATRON: Cesarstwa Rzymskiego; Papui Nowei Gwinei, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier; Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Mszany Dolnej i Sanoka; mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.

Archanioł Gabriel PATRON: telegrafu, telefonu, radia i telewizji; dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców.

Archanioł Rafał PATRON: aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.

IMIONA: pochodzenia hebrajskiego. Michał znaczy „któż jak Bóg?”; Gabriel – „moc Boga”; Rafał – „Bóg uzdrowił”.