10 kwietnia 2017

Poniedziałek, Wielki Tydzień
Rok A, I

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia