11 kwietnia 2017

Wtorek, Wielki Tydzień
Rok A, I

Wtorek Wielkiego Tygodnia