4 marca 2019

Poniedziałek, VIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto św. Kazimierza, królewicza