14 lutego 2020

Piątek, V Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy