9 lutego 2020

Niedziela, V Tydzień zwykły
Rok A, II

Piąta Niedziela zwykła