28 grudnia 2018

Piątek, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rok C, I

Święto świętych Młodzianków, męczenników