28 grudnia 2020

Poniedziałek, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rok B, I

Święto świętych Młodzianków, męczenników