28 grudnia 2019

Sobota, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rok A, II

Święto świętych Młodzianków, męczenników