27 grudnia 2018

Czwartek, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rok C, I

Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty