17 czerwca 2021

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika