10 lutego 2019

Niedziela, V Tydzień zwykły
Rok C, I

Piąta Niedziela zwykła