11 czerwca 2019

Wtorek, X Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Barnaby, apostoła