25 marca 2018

Niedziela, Wielki Tydzień
Rok B, II

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej