30 listopada 2019

Sobota, XXXIV Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto św. Andrzeja, apostoła