22 lutego 2020

Sobota, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto katedry św. Piotra Apostoła

Św. Abondiusz z Como

PATRON: miasta Como. IMIĘ: pochodzi z łaciny i znaczy „obfity”. Nie są znane ani miejsce, ani data narodzin Abondiusza, który prawdopodobnie nie pochodził z Como, ale tam został wybrany na biskupa w 440 roku, będąc wcześniej żarliwym współpracownikiem swego poprzednika Amancjusza.

Należał do delegacji papieskiej, wysłanej przez Leona Wielkiego do Konstantynopola, aby zażegnać długotrwały konflikt doktrynalny na temat natury Chrystusa, wywołany naukami Nestoriusza i Eutychesa. Wróciwszy do Como, oddał się żarliwie apostolatowi i działalności duszpasterskiej w tych okolicach. Zmarł w Como między 469 a 499 rokiem.

Jest przedstawiany w szatach królewskich.