3 lipca 2021

Sobota, XIII Tydzień zwykły
Rok B, I

Święto św. Tomasza, apostoła