17 czerwca 2019

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika