1 kwietnia 2021

Czwartek, Wielki Tydzień
Rok B, I

Wielki Czwartek

Chrystus namaszczony przez Ducha Świętego

MSZA Z POŚWIĘCENIEM KRZYŻMA
Łk 4, 16-21

Kapłan jest posłany, aby głosić Ewangelię, leczyć rany serc i troszczyć się o „sprawę człowieka”. Potrzebna jest też miłość do końca, istnienie ukierunkowane na Chrystusa, a owocem tego jest też ukierunkowanie na człowieka. „Posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę”. Te słowa zawsze były mi bardzo bliskie. Zawsze jako kapłan starałem się zrealizować je jak najlepiej. Moim pragnieniem było dać ludzkim sercom Ewangelię, pokój i nadzieję. Zawsze łączyłem te słowa z innymi słowami Chrystusa miłosiernego: „Żal mi ludu” (Mk 8, 2).

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

J 13, 1-15
Do końca ich umiłował
„Umywać nogi” i „miłować do końca” to program kapłańskiego życia. Ta prawda objawia się w Eucharystii. Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan umywa nam nogi i miłuje nas do końca, aż po krzyż. Dzisiaj uświadamiamy sobie prawdę, że Jezus w Eucharystii łączy się z każdym z nas, łączy się z naszym życiem, naszym bólem, cierpieniem. Eucharystia jest źródłem naszej tożsamości. Życie chrześcijańskie, to życie eucharystyczne. Moje życie ma być Mszą świętą.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz