28 października 2021

Czwartek, XXX Tydzień zwykły
Rok B, I

Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza


Wydarzyło się...

• w warszawskiej katedrze św. Jana odbyła się uroczystość przyjęcia sakry biskupiej przez nuncjusza apostolskiego Achille Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI (1919 r.)

• papież Pius XI bullą Vixdum Poloniae unitas powołał nowe metropolie i diecezje oraz nadal nowy kształt jednostkom już istniejącym (1925 r.)

• do Warszawy powrócił zwolniony z internowania prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński (1956 r.)

• kard. Angelo Giuseppe Roncalli został wybrany na papieża i przyjął imię Jan XXIII (1958 r.)

• podczas II soboru watykańskiego wydano deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate (1965 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Uczniowie misjonarze. Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.