17 czerwca 2021

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Wydarzyło się...

• zakończyła się VII Podróż Apostolska Jana Pawła II do Polski (1999 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Piękno małżeństwa. Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.