12 stycznia 2022

Środa, I Tydzień zwykły
Rok C, II

Dzień Powszedni


Wydarzyło się...

• założono Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie (1684 r.)

• abp metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski Stefan Wyszyński otrzymał nominację na kardynała (1953 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

O wychowanie do braterstwa:
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.