11 stycznia 2022

Wtorek, I Tydzień zwykły
Rok C, II

Dzień Powszedni


Wydarzyło się...

• papież Bonifacy IX wydał bullę o utworzeniu wydziału teologicznego przy Akademii Krakowskiej (1397 r.)

• założono seminarium duchowne w Wilnie (w 1945 roku przeniesione do Białegostoku) (1397 r.)

• Jan Paweł II rozpoczął wizytę na Filipinach (1995 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

O wychowanie do braterstwa:
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.