27 grudnia 2021

Poniedziałek, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rok C, II

Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty


Wydarzyło się...

• papież Paweł VI wezwał Izrael do uznania praw Palestyńczyków (1975 r.)

• Jan Paweł II spotkał się w więzieniu z Ali Ağcą (1983 r.)

• w Toruniu rozpoczął się proces zabójców księdza Jerzego Popiełuszki (1984 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Katecheci. Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.