18 listopada 2021

Czwartek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy


Wydarzyło się...

• papież Grzegorz XV ustanowił zakon pijarów (1621 r.)

• papież Urban VIII konsekrował nową bazylikę św. Piotra na Watykanie (1626 r.)

• papież Leon XIII ogłosił encyklikę Providentissimus Deus. (1893 r.)

• Sobór watykański II ogłosił konstytucję dogmatyczną o Kościele Lumen gentium (1964 r.)

• ogłoszono list biskupów polskich do episkopatu niemieckiego w sprawie wzajemnego wybaczenia krzywd. Spotkał się on z ostrą reakcją władz PRL (1965 r.)

• rozpoczęła się podróż apostolska papieża Benedykta XVI do Beninu (2011 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Osoby cierpiące na depresję. Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.