4 kwietnia 2021

Niedziela, Oktawa Wielkanocna
Rok B, I

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego


Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Wydarzyło się...

Ignacy Loyola został pierwszym generałem zakonu jezuitów (1541 r.)

• ukazało się pierwsze wydanie czasopisma katolickiego „Niedziela” (1926 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Podstawowe prawa. Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.