25 marca 2021

Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, I

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Wydarzyło się...

• Jan Paweł II wydał encyklikę Redemptoris Mater (1987 r.)

• Jan Paweł II wydał encyklikę Evangelium Vitae (1995 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Sakrament pojednania. Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.