4 marca 2021

Czwartek, II Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, I

Święto św. Kazimierza, królewicza

Wydarzyło się...

Jan Paweł II ogłosił swoją pierwszą encyklikę Redemptor Hominis (1979 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Sakrament pojednania. Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.