5 listopada 2020

Czwartek, XXXI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Wydarzyło się...

• rozpoczął się sobór w Konstancji kończący Wielką Schizmę Zachodnią (1414 r.)

• zawarto konkordat między Cesarstwem Austriackimi a Stolicą Apostolską (1855 r.)

• Papież Pius XII ogłosił encyklikę Datis Nuperrime potępiającą radziecką interwencję na Węgrzech (1956 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Sztuczna inteligencja. Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej.