16 października 2020

Piątek, XXVIII Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

Wydarzyło się...

• abp metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża , przyjmując imię Jan Paweł II (1978 r.)

• Jan Paweł II opublikował adhortację posynodalną Catechesi Tradendae (1979 r.)

ks. prałat płk Tadeusz Płoski został mianowany przez Jana Pawła II biskupem polowym Wojska Polskiego (2004 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Misja świeckich w Kościele. Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.