15 września 2020

Wtorek, XXIV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Wydarzyło się...

• Jan Paweł II przyjął na audiencji szefa OWP Jasira Arafata (1982 r.)

• Jan Paweł II beatyfikował Józefa Gerarda (1988 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Szanowanie zasobów planety. Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełny szacunku.